Partille Hemslojds och Konsthantverk
 

Partille hemslöjds- och konsthantverksförening är en icke vinstdrivande förening,
bildad 1984 som Partille hemslöjdsförening och ombildad 1994 som Partille hemslöjds- och konsthantverksförening.

Föreningen har som ändamål, att bedriva ideell verksamhet i form slöjd, hantverk och konsthantverk samt med särskild
målsättning att främja slöjdens kvalitativa och estetiska utveckling genom föredrag, undervisning och utställningar
med försäljning av egna arbeten. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska
aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. (§1 i våra stadgar)

Vi arrangerar kurser, utställningar, föreläsningar, öppet hus och slöjdkaféer.
En gång om året gör vi en utflykt tillsammans.

Intresserad av att bli medlem gå vidare till http://partillehemslojd.se/mwdlemsskap/kontakt-medlem