Blue Flower

Styrelsen samlas för sammanträde och planering av kommande aktiviteter för medlemmar och allmänhet.