Partille Hemslojds och Konsthantverk
 

 Datum

Händelse

22-03-21 - 22-04-03

Monterutställning

Medlemmar ur föreningen visar upp sina alster i montrarna i Partille Kulturum

22-03-29 Kl 14-18 styrelsen förbereder inför marknaden.
22-03-30 Kl 14-18 utställningsbygge (utställarna bygger sin egen utställning på anvisad plats)
22-04-01 - 22-04-03 Vårmarknad på Slottet