Partille Hemslojds och Konsthantverk
 
WaterMark 2018 03 24 12 12 39                          WaterMark 2018 03 24 12 12 51

Föreningen innefattar slöjdare och konsthantverkare som är verksamma i och omkring Partille. Partille Hemslöjds- och konsthantverksföreningen har i dagsläget runt 50 medlemmar. 

Unika hantverksmässigt tillverkade slöjdalster och konsthantverk. Dessa ges möjlighet att köpa vid våra utställningar, öppet hus och slöjdcaféer.