Partille Hemslojds och Konsthantverk
 
2018
Margareta Prytz Ordförande
Ingvar Gustavsson Kassör
Johanna Prytz Sekreterare
Elisabeth Johansson Vice ordförande
Britt-Marie Moberg Vice sekreterare
Martti Risku Ledamot
Vakant