Partille Hemslojds och Konsthantverk
 
WaterMark 2018 03 24 12 12 39                          WaterMark 2018 03 24 12 12 51
2018
Margareta Prytz Ordförande
Ingvar Gustavsson Kassör
Johanna Prytz Sekreterare
Elisabeth Johansson Vice ordförande
Britt-Marie Moberg Vice sekreterare
Martti Risku Ledamot
Vakant