Partille Hemslojds och Konsthantverk
 
Styrelse 2024
Britt-Marie Moberg Ordförande
Ingvar Gustavsson Kassör
Johanna Prytz Sekreterare
Ulla-Britt Reuterberg Vice ordförande
Elisabeth Johansson Vice sekreterare
Eva Simenstad Ledmot
   
Övriga förtroendeposter  
Lars Sundberg Revisor
Margareta Sundberg Revisor