Partille Hemslojds och Konsthantverk
 
Styrelse 2021
Britt-Marie Moberg Ordförande
Ingvar Gustavsson Kassör
Riitta Kuronen Sekreterare
Elisabeth Johansson Vice ordförande
Vakant Vice sekreterare
Laura Soniasdotter Ledamot
Vakant Ledamot
   
Övriga förtroendeposter  
Lars Sundberg Revisor
Margareta Sundberg Revisor