Partille Hemslojds och Konsthantverk
 
Styrelse 2020
Elisabeth Johansson Ordförande
Ingvar Gustavsson Kassör
Riitta Kuronen Sekreterare
Christina Hellman Vice ordförande
Laura Soniasdotter Vice sekreterare
Britt-Marie Moberg Ledamot
Gunnel Johansson Ledamot
   
Övriga förtroendeposter  
Lars Sundberg Revisor
Margareta Sundberg Revisor